Close

Guiding Idea | فكرة توجيهية

مخ الهدرة ، الفكرة التّوجيهيّة اللّي تفود فيك
في المجال الفنّي: الفكرة الّي تبدى بيها العمليّة الابداعيّة و تكمّل اتّبعك في التطوير حتى توصل للنتيجة النهائيّة للعمل الفنّي. الفكرة التوجيهيّة هي الّي تضمن عمل متناسق و متماسك